000

1) GENEL KONULAR

001

2) BİLGİ

Genel yaklaşım: Genel olarak entellektüel etkinliklerin tarihi, tanımlanması, eleştirel değerlendirmesi; bilgi ve kavramının artması, değişikliğe uğraması, yayılması. Çeşitli alanlardan fikirlerin tartışılmasını burada sınıflayın. Epistemolojiyi 121'de; bilginin belirli bir biçimde biraraya getirilmiş halini, söz konusu biçimle birlikte sınıflayın. Örneğin ansiklopediler 030

002

3) Kitap

Genel yaklaşım: Tarih, tanımlama, eleştirel değerlendirme Tarihi bibliyografya, kitap ile ilgili disiplinlerarası eser eri burada sınıflayın

003

4) Sistemler

Yöneylem araştırmasını; sistem kuramı optimizasyonunu; gerçek-dünya sistemlerine uygulanmış modelleri burada sınıflayın

004

5) Veri işleme Bilgisayar bilimi

005

6) Bilgisayar programlaması, programlar, veriler

Metin işlemeyi;yazılım güvenliğini, uyumu, taşınabilirliği burada sınıflayın

006

7) Özel bilgisayar yöntemleri

Özel bilgisayar yöntemleriyle ilişkili programları, programlamayı, donanım seçimi ve kullanımını burada sınıflayın

010

8) Bibliyografya

Basılı, yazılı, görsel-işitsel, makina ile okunabilir kayıtların tarihi, tanımı, tarifi.

011

9) Bibliyografyalar

Kitapların, yazılı ve basılı malzemenin içinde yer aldığı genel bibliyografyaları (biçimi ne olursa olsun) burada sınıflayın.

012

10) Kişilere ait bibliyografya ve kataloglar

Belirli bir konuyla açıkça ilişkili olmayan kişiler tarafından ya da onlar hakkındaki eserler

013

11) Belirli yazar gruplarının eserlerinin bibliyografya ve katalogları

Belirli bir konuyu ele almayan eserler

014

12) Anonim ve takma adla yazılmış eserlerin bibliyografya ve katalogları

Temel numara olan 014'e, 031-039 arasında 03'ü izleyen numaraları (ancak çeşitli olgulara ait kitaplar için 02'yi değil) ekleyin. Örneğin anonim ve takma adla yazılmış Fransızca eserlerin bibliyografya ve katalogları 014.41

015

13) Belirli yerlerden gelen bibliyografya ve kataloglar

Belirli bölgeler, kıtalar, ülkeler, yerlerde ya da belirli yayıncılar tarafından yayınlanmış eserler

016

14) Belirli konularda ya da belirli disiplinlerdeki eserlerin bibliyografyaları ve katalogları

Temel numara olan 016'ya, 001-999 notasyonunu ekleyin. Örneğin süreli yayınlarla ilgili eserlerin bibliyografyaları 016.05 011.34], süreli yayınlarla ilgili eserlerin katalogları 016.05 [eski 017-019], elyazmalanyla ilgili eserlerin bibliyografyaları 016.091 [eski 011.31], inkunabeller (1500 yılından önce basılmış eserler) ile ilgili eserlerin bibliyografyaları 016.093 [eski 011.42], nadir eserlerle ilgili eserlerin bibliyografyaları 016.094 [eski 011.44], felsefe bibliyografyaları 016.1

017

15) Genel konu katalogları

Kataloglarla ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

018

16) Yazar, temel giriş, tarih ya da kayıt numarasına göre düzenlenmiş kataloglar

Temel numara olan 018'e, 017.1-017.4 arasında 017'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin özel ve aile kütüphaneleri için yazar katalogları 018.2

019

17) Sözlük kataloglar

Temel numara olan 019'a, 017.1-017.4 arasında 017'yi izleyen numaraları ekleyin. Örneğin sözlük halindeki müzayede katalogları 019.3

020

18) Kütüphane ve bilgilendirme bilimleri

Kitapların, diğer basılı ve yazılı kayıtların, görsel-işitsel ve makinayla okunan malzemenin, bilginin saptanması, toplanması, düzenlenmesi, yayılması ve kullanımıyla ilgili bilim ve sanat dalı

021

19) Kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezlerinin ilişkileri

Bilgi depolama merkezi olarak rolleri dahil

022

20) Fiziksel yapının idaresi

Okuma salonları ve diğer özel odalar, gezici kütüphaneler dahil

023

21) Personel yönetimi

025

22) Kütüphanelerin, arşivlerin, bilgilendirme merkezlerinin işleyişi

Dokümantasyonu (kayıtlı bilginin sistematik olarak derlenmesi, düzenlemesi, depolanması, erişilebilirliği ve yayılması) burada sınıflayın

026

23) Belirli konulara ve disiplinlere ayrılmış kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezleri

Belirli disiplinler ve konulardaki bilgilendirme kuruluşlarını ve kütüphane bölümlerini ve koleksiyonları; arşivler, özel kütüphanelerle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

027

24) Genel kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezleri

Bu numaranın altbölümleri içinde, kütüphaneler terimi kütüphaneler, arşivler, bilgilendirme merkezleri, medya merkezlerini kapsayacak biçimde kullanılmıştır.

028

25) Diğer bilgilendirme kaynaklarının okunması ve kullanımı

030

26) Genel ansiklopedik eserler

Merak uyandıran konularla ilgili genel eserleri [eskiden 001.93], çeşitli olguları içeren kitapları (örneğin almanaklar), ansiklopedi yıllıklarını burada sınıflayın

031

27) Amerikan İngilizcesi

Batı Yarıküresi ve Hawai kökenli İngilizce ansiklopediler ve çeşitli olguları içeren kitaplar

032

28) İngilizce

Amerikan tngilizcesiyle yazılmış ansiklopediler için 031'e bkz.

033

29) Diğer Cermen dilleri

Cermen dillerindeki ansiklopediler ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

034

30) Fransızca, Provans dili, Katalan dili

Temel numara olan 03'e, ö.Tablo'dan 41-49 notasyonunu ekleyin. Örneğin Fransızca ansiklopediler 034.1; sonra sadece çeşitli olguları içeren kitaplar için 02 ekleyin. Örneğin Fransızca çeşitli olguları içeren kitaplar 034.102; diğer çeşitli türdeki eserleri dil için ayrılan temel numarada sınıflayın. Örneğin Katolikler için Fransızca ansiklopediler 034.1 (034.102422 değil)

Sayfa 1 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30

Hızlı Arama
Dewey