325

271) Uluslararası göç ve kolonizasyon (sömürgecilik)

Gönülsüz nüfus transferi, nüfus değiş-tokuşu dahil

326

272) Kölelik ve azat etme

Kölelik ile ilgili disiplinlerarası eserleri 306.362'de sınıflayın

327

273) Uluslararası ilişkiler

Ülkeler arasındaki ilişkiler ile ilgili disiplinlerarası eserleri 303.482'de, ulusal bir politika olarak emperyalizmi 325.32'de, askeri bilimleri 355'de; belirli bir konuyla ilgili olarak uluslararası ilişkileri konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin Almanya ve Japonya arasındaki ticari görüşmeler 382.0943052

328

274) Yasama süreci

Yasama organını burada sınıflayın

330

275) Ekonomi

Başka bir talimat verilmemişse, aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin uluslararası iktisatta ekonomik bir etmen olarak finansman 332.042

331

276) Emek Ekonomisi

Sınai ilişkileri, emekle ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın

332

277) Finansman Ekonomisi

Kamu maliyesi için 336'ya bkz.

333

278) Arazi Ekonomisi

Arazi: Toprak mülkiyetinin denetim hakkı verdiği doğal ve insan yapısı kaynakların tümü

334

279) Kooperatifler

Hizmetleri yapanlara ait ve onların yararına işletilen gönüllü kuruluşlar ya da işletmeler

335

280) Sosyalizm ve ilgili sistemler

Devlet sosyalizmini, sosyalizm ve benzeri sistemlerle ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın

336

281) Kamu Maliyesi

Hükümetler arası mali ilişkileri burada sınıflayın

337

282) Uluslararası Ekonomi

Uluslararası ekonomik planlamayı; uluslararası ekonomik ilişkiler, uluslararası ekonomik işbirliğiyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

338

283) Üretim

Sanayi ve üretimin ekonomik ve teknik yönleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın. Örneğin otomotiv sanayiinin ekonomi ve teknolojisi 338.476292

339

284) Makro ekonomi ve ilgili konular

Ekonomik dalgalanmalar için 338.54'e bkz. Bkz. Kılavuz 339 ile 332, 336

340

285) Hukuk

Hukuk bilimini burada sınıflayın

341

286) Uluslararası hukuk (Devletler hukuku)

Bkz. Kılavuz 341

342

287) Anayasa ve idare hukuku

Kamu hukuku ve anayasa hukuku ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

343

288) Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku

Standart altbölümler için 343.001-343.009'u kullanın

344

289) Sosyal, iş (çalışma), refah, sağlık, güvenlik, eğitim, kültür hukuku

Standart altbölümler için 344.001-344.009'u kullanın

345

290) Ceza hukuku

Ceza mahkemeleri ile hukuk mahkemelerinin yargılama usullerine ilişkin kapsamlı eserleri 347'de sınıflayın

346

291) Özel Hukuk

Uluslararası özel hukuku 340.9'da sınıflayın

347

292) Hukuk Muhakemeleri Usulü ve mahkemeler

Hukuk muhakemeleri ve ceza usulüne ilişkin kapsamlı eserleri, devletin yargı erkini, adalet teşkilatının yönetimini burada sınıflayın

348

293) Yasalar, yasal düzenlemeler (kararnameler, yönetmelik ve tüzükler), davalar

Burada liste haline getirilmiş usûller, belirli bir yargı alanındaki yasanın tamamını veya tamamına yakınını içerecek kadar kapsamlıdır

349

294) Belirli yargı yetkileri ve alanlarının hukuku

Modern dünyadaki belirli yargı yetkilerinin ve alanlarının hukukuna ilişkin kapsamlı eserler

350

295) Kamu yönetimi ve askerlik bilimi

Devletin yürütme erkinin yapısını, tanımını, bağlı örgütlerinin yönetimini, devletin üç erkinin kamu yönetimiyle ilişkisini ele alan kapsamlı eserleri burada sınıflayın

351

296) Merkezi idarelerin yönetimi

Ulusal ve eyalet veya bölge idareleri

352

297) Yerel yönetimler (Belediyeler)

Başka talimat verilmedikçe, aşağıdaki öncelik tablosunu izleyin. Örneğin belediye zabıtaları 352.2 (352.0095 değil)

353

298) Türkiye'de kamu yönetimi

Ticaret, haberleşme, taşımacılıkla uğraşan özel kuruluşları, 380'in altındaki tablodan 065 notasyonunu kullanarak, 380'de sınıflayın.

354

299) Belirli merkezi hükümetlerin yönetimi; uluslararası yönetim

Türkiye'de kamu yönelimi için 353'e bkz. Bkz. Kılavuz 353-354

355

300) Askerlik bilimi

Silahlı kuvvetleri ve hizmetlerini, kara kuvvetlerini ve hizmetlerini burada sınıflayın

Sayfa 10 / 30 1 2 3... 8 9 10 11 12 ... 28 29 30

Hızlı Arama
Dewey