725

631) Kamu yapıları

Esas olarak dinsel, eğitsel, araştırma, konut amaçlı olmayanlar için kullanılmıyor

726

632) Dini ve benzeri amaçlı binalar

727

633) Eğitim ve araştırma amaçlı binalar

Okul binalarını burada sınıflayın

728

634) Konutlar ve ilgili binalar

Ev mimarisini, geleneksel konutları burada sınıflayın

729

635) Yapıların ve aksesuarların tasarımı ve bezemesi

İç tasarımı (mimari iç mekânların ve bunların tefrişinin tasarımı ve uygulanmasının planlanma ve gözetimini kapsayan sanat ve uygulama) burada sınıflayın

730

636) Plastik sanatlar

Kinetik ve ses heykeltraşlığını; karma ve bileşik malzemeler ile heykeltraşlığı; birleştirmeleri, yapıları (konstrüksiyon); toprak sanatlarını 709.04'de sınıflayın

731

637) Heykeltraşlıkta işlemler, biçimler, konular

Tek tek heykeltraşların işlemlerini, biçimlerini, konularını 730.92'de; belirli dönemlere ait ve belirli okulların kullandığı işlemleri, biçimleri, konuları 732- 735'de; belirli bir ülke ya da yerle sınırlı belirli ortaçağ ya da modem okulları 730.9'da sınıflayın

732

638) En eski dönemlerden yaklaşık 500'e kadar olan

733

639) Grek, Etrüsk, Roma heykeltraşlığı

734

640) Î.S.500'den 1399'a kadar heykeltraşlık

l.S. 500'den 1399'a kadar olan Doğu heykeltraşlığını [eski 732.3-732.9]; ortaçağ heykeltraşlığını burada sınıflayın

735

641) 1400'den sonra heykeltraşlık

1400'den itibaren Doğu heykeltraşlığı [eski 732.3-732.9] ile ilgili kapsamlı eserleri; modem heykeltraşlığı burada sınıflayın

736

642) Oyma ve oymacılık

737

643) Nümismatik (madeni para) ve mühürcülük

Nümismatik (madeni para) ve mühürcülük

738

644) Seramik sanatları

Çömlekçiliği burada sınıflayın

739

645) Madenden yapılmış sanat ürünleri

Nümismatik (madeni para bilimi) için 737'ye bkz

740

646) Çizgi sanatları ve dekoratif (bezeme) sanatlar

741

647) Çizim ve çizimler

Çizim ve resim ile ilgili kapsamlı eserleri 750'de, iki boyutlu sanatla ilgili kapsamlı eserleri 760'da sınıflayın

742

648) Perspektif

Genel yaklaşım: Kuram, ilkeler, yöntemler

743

649) Çizim ve konusuna göre çizimler

745

650) Dekoratif sanatlar

Halk sanatını burada sınıflayın

746

651) Dokuma sanatları

Dokuma el sanatlarını burada sınıflayın

747

652) İç dekorasyon

İç mefruşatın tasarımı ve dekoratif olarak ele alınışı Konut yapılarının iç dekorasyonunu [eskiden 645] burada sınıflayın Dokuma sanatlarını ve el sanatlarını 746'da, iç tasarımı 729'da sınıflayın Belirli tip konut binalarının iç dekorasyonu 747.88'de sınıflanır

748

653) Cam

749

654) Mobilya ve aksesuvarları

Döşemelikle için 747.5'e bkz

750

655) Resim sanatı ve resimler

Resim ve kara kalem ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

751

656) Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler [eski 750.28], biçimler

752

657) Renk

Renk teknolojisini 667'de, güzel sanatlar ve dekoratif sanatlarda renk ile ilgili kapsamlı eserleri 701.85'de sınıflayın

753

658) Sembolizm, allegori, mitoloji, efsaneler

754

659) Konusunu günlük yaşamdan alan resimler

755

660) Din ve dinsel sembolizm

Temel numara olan 755'e, 704.9482-704.9489 arasında 704.948'i izleyen numaraları ekleyin. Örneğin Kutsal Aile resimleri 755.56

Sayfa 22 / 30 1... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Hızlı Arama
Dewey