757

661) İnsan resimleri ve buna ait parçalar

753-755, 758'de belirtilmeyenler Portreleri burada sınıflayın

758

662) Diğer konular

760

663) Grafik sanatlar Baskı işleri ve baskılar

Grafik sanatlar: Resim, karakalem, baskı ve fotoğraf dahil, düz yüzeylerdeki her türlü sunumlar ve plastik olmayan bütün sunumlar

761

664) Kabartmalı baskılar (Kalıp baskılar)

Örnek: Çiğ patates baskısı, lastik damga baskısı

763

665) Taş baskı [Litografi, planografi (düz yüzeylerle baskı)]

Düz yüzeylerle renkli baskı için 764.2'ye bkz.

764

666) Renkli taş baskı ve serigrafı

765

667) Metal oyma

Metal kabartma ve metal oyma süreçleri, oyma (haketme) işlemleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

766

668) Mezzotint, aquatint ilgili işlemler

767

669) Asitle yakarak kalıp çıkarma ve kuru uçlu iğneyle kazıma

769

670) Baskılar

Bir baskı kalıbı, kasnak ya da levha kullanılarak üretilen eserler

770

671) Fotoğrafçılık ve fotoğraflar

Teknolojik fotoğrafçılığı 621.367'de sınıflayın

771

672) Teknikler, işlemler [eskiden 770.28], araçlar, gereçler, malzemeler

İğne ile delik açarak yapılan (pinhole) fotoğrafçılık, fotoğraf makinesi kullanmadan fotoğrafçılıkla ilgili teknikler dahil

772

673) Madensel tuz işlemleri

773

674) Baskının boya maddeleri (pigment) işlemleri

İlk fotoğrafik baskı işlemleri

774

675) Holografi

778

676) Fotoğrafçılık ve ilgili etkinliklerin belirli alanları ve özel türleri

Genel yaklaşım: Teknikler, işlemler, araçlar, gereçler, malzemeler

779

677) Fotoğraflar

Temel numara olan 779'a, 704.942-704.949 arasında 704.94'ü izleyen numaraları ekleyin. Örneğin çocuk fotoğrafları 779.25

780

678) Müzik

Bu sınıflama cetveli yenidir ve bundan önceki basımlarla hemen hemen hiçbir ilgisi yoktur. Numaraların çoğu yeni anlamlarla yeniden kullanılmıştır

781

679) Genel ilkeler ve müzikal biçimler

Müzik kuramını burada sınıflayın

782

680) Vokal müzik

Vokal bölümleri olan orkestra müziğini 784.22'de sınıflayın

783

681) Tek ses için müzik Ses

Tek sesli belirli türler ve topluluklar için yapılan vokal biçimlerin notaları ve partisyonları için 783'ü kullanın. Tek sesli belirli türler ve topluluklar için yapılan vokal biçimler hakkındaki bilimsel incelemeler ve kayıtlar için 782.1,782.4'ü kullamn.Tek sesli belirli bir tür ya da topluluk ya da belirli bir biçim için icra tekniklerini tür, topluluk ya da biçim ile birlikte sınıflayın. Örneğin belirli bir sese özgü şarkılar için nefes alma teknikleri 783.1148, opera için nefes alma teknikleri 782.1148

784

682) Çalgılar ve çalgı toplulukları ve onların müziği

Belirli çalgılar ve onların müziği için 786-788'e bkz. Belirlenmemiş melodik çalgı için müzik için ayrıca 787'ye bkz.

785

683) Her bölüm için sadece bir tek çalgının bulunduğu topluluklar

Oda müziğini burada sınıflayın

786

684) Klavyeli, mekanik, elektrofonik, vurmalı çalgılar

Klavyeli çalgılar, klavyeli telli çalgılar ile ilgili kapsamlı eserleri; tanımlanmamış klavyeli çalgılar için müziği burada sınıflayın

787

685) Telli çalgılar (Kordofonlar) *Yaylı telli çalgılar

Belirlenmemiş melodi çalgıları için yapılmış müziği, lut (telleri titreşim yapan göbekten boyna doğru uzanan enstrümanlar) ailesiyle ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

788

686) Üflemeli çalgılar (Aerofonlar, nefesliler)

Klavyeli üflemeli çalgıları 786.5'te, mekanik üflemeli çalgıları 786.68'de sınıflayın

790

687) Dinlence, eğlence ve gösteri sanatları

Dinlence, eğlence ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın Dinlence, eğlence sosyolojisini 306.48'de sınıflayın Müzik için 780'e bkz. Bkz. Kılavuz 790

791

688) Topluluk önündeki gösteriler

Müzik, spor, oyun gösterileri dışında Fuarlardaki gösterileri burada sınıflayın

792

689) Sahne gösterileri

Tiyatroyu, dramatik gösterileri burada sınıflayın

793

690) Salon oyunları ve eğlenceleri

Salon beceri oyunları için 794'e, şans oyunları için 795'e bkz.

Sayfa 23 / 30 1... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Hızlı Arama
Dewey