079

61) Diğer coğrafi bölgelerde gazetecilik ve gazeteler

Temel numara olan 079'a, 2.Tablo'dan 1-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Avrupa'daki genel gazeteler ile ilgili kapsamlı eserler 079.4, Orta Amerika'daki genel gazeteler ile ilgili kapsamlı eserler 079.72

080

62) Genel koleksiyonlar

Konuşmaları, konferansları, denemeleri, röportajları, duvar yazılarını, alıntıları burada sınıflayın

085

63) İtalyanca, Rumence, Reto-Rumen diller

Temel numara olan 08'e, ö.Tablo'dan 51-59 notasyonunu ekleyin. Örneğin İtalyanca koleksiyonlar 085.1

090

64) Elyazmaları, nadir eserler, diğer nadir basılı malzemeler

Genel yaklaşım: eleştirel değerlendirme, tanımlama, tarih Örnek: Nadir tek yüzlü baskılar

091

65) Elyazmaları

Elyazmaları bibliyografyaları için ayrıca 011.31'e bkz.

092

66) Blok (Basma) kitaplar

093

67) İnkunabeller (1500 yılından önce basılmış eserler)

1501'den önce basılmış kitaplar

094

68) Basılı kitaplar

095

69) Ciltlerinden ötürü önem taşıyan kitaplar

Ciltçilik için ayrıca 686.3'e bkz.

096

70) Resimleri ve malzemelerinden ötürü önem taşıyan kitaplar

097

71) Sahibi ya da kökeninden ötürü önem taşıyan kitaplar

098

72) Yasaklanmış eserler, taklitler, sahte eserler

099

73) Boyutlarından ötürü önem taşıyan kitaplar

Örnek: Alışılmadık şekilleri olan kitaplar, minyatür basımlar

100

74) Felsefe, parapsikoloji ve okkültizm, psikoloji

Belirli bir disiplin ya da konunun felsefesini l.Tablo'dan Olnotasyonunu kullanarak disiplin ya da konuyla birlikte sınıflayın. Örneğin tarih felsefesi 901

101

75) Felsefe kuramı

Felsefe kavramı, felsefi işlerin doğası, felsefe yöntemiyle ilgili eserleri burada sınıflayın

102

76) Felsefenin çeşitli konuları

103

77) Felsefe sözlükleri, ansiklopedileri, konkordansları

105

78) Felsefe konusundaki süreli yayınlar

106

79) Felsefe kuruluşları ve yönetimi

107

80) Felsefe eğitimi, araştırması, ilgili konular

108

81) İnsan türlerine göre felsefenin tarihi ve tanımı

109

82) Felsefenin tarihi ve insan gruplarına göre (toplu) ele alınışı

Zaman ve yerle sınırlı değil

110

83) Metafizik (Spekülatif felsefe)

Epistemoloji, nedensellik, insanlık için 120'ye bkz.

111

84) Ontoloji (Varlıkbilim)

113

85) Kozmoloji (Doğa felsefesi)

Evrenin kökeni (kozmogoni), kozmik uyum dahil

114

86) Mekân (Uzay)

Mekân ve madde ilişkisini burada sınıflayın Maddeyi 117'de sınıflayın

115

87) Zaman

Sonsuzluk, zaman ve mekân, zaman-mekân, zaman ve devinim ilişkisi dahil Mekân için I14'e bkz.

116

88) Değişim

Oluş, çevrim, evrim, devinim, süreç dahil Zaman ve devinim ilişkisini 115'de sınıflayın

117

89) Yapı

Madde, biçim, düzen dahil

118

90) Güç ve enerji

Sayfa 3 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30

Hızlı Arama
Dewey