119

91) Sayı ve nicelik

120

92) Epistemoloji, nedensellik, insanlık

121

93) Epistemoloji (Bilgi kuramı)

Gerçeklik, örneğin tutarlılık, uygunluk kuramları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

122

94) Nedensellik

Nedensellik ile rastlantı karşıtlığını burada sınıflayın

123

95) Determinizm ve indeterminizm (Belirlenimcilik ve belirlenmezcilik)

Beklenmedik olaylar dahil

124

96) Teleoloji

Tasarım, amaç, nihai amaç

126

97) Benlik

Bilinçlilik ve kişiliği burada sınıflayın Bilinçdışı ve bilinçaltını 127'de sınıflayın

127

98) Bilinçdışı ve bilinçaltı

128

99) İnsanlık

Felsefi antropolojiyi; insan yaşamının felsefesi, insan yaşamının felsefesi ve psikolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

129

100) Tekil ruhların kökeni ve kaderi

Bedenleşme (hulul) ruhgöçümü (tenasüh-ü ervah; reinkarnasyon), ölümsüzlük dahil

130

101) Normal üstü (paranormal) olaylar

131

102) Esenlik, mutluluk, başarı sağlamayı amaçlayan parapsikolojik ve okkült yöntemleri

Başarılı yaşam, kişisel ve aile yaşantısının yönetimiyle ilgili disiplinlerarası eserleri 646.7'de; kişisel esenlik,mutluluk, başarı sağlamayı amaçlayan psikolojik ve parapsikolojik ya da okkült yöntemler ile ilgili kapsamlı eserleri 158'de; esenliğe ulaşmanın belirli parapsikolojik, okkült yöntemlerini konuyla birlikte 130-139'da sınıflayın. Örneğin tılsımlar ve muskalar 133.44

133

103) Parapsikoloji ve okkültizm (gizlicilik)

Okkültizm düzmeciliklerini burada sınıflayın

135

104) Rüyalar ve esrarlar

Sihirbazlık ve büyücülüğün esrarını 133.43'de sınıflayın

137

105) Gaipten haber veren el yazısı bilgisi

Grafoloji ile ilgili disiplinlerarası eserleri ve grafolojinin kişilik analizinde kullanımını 155.282'de sınıflayın

138

106) Fizyonomi

Fiziksel özelliklerin analizi yoluyla gaipten haber verme ya da kişiliğin belirlenmesi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

139

107) Frenoloji

Kafatası yapılarından zihinsel yetilerin belirlenmesi

140

108) Belirli felsefi okullar ve bakış açıları

İdeoloji, dünya görüşü, inançlar sistemi kavramları dahil

141

109) İdealizm ve ilgili sistemler ve öğretiler

Örnek: Tinselcilik, kamutincilik, öznelcilik, iradecilik

142

110) Eleştirel felsefe

143

111) Sezgicilik ve Bergsonculuk

144

112) Hümanizm ve ilgili sistemler ve öğretiler

145

113) Duyumculuk

Düşüncelerin duyusal öğelere göre analizini temel alan bir sistem olarak ideolojiyi burada sınıflayın

146

114) Doğalcılık (Natüralizm) ve ilgili sistemler ve öğretiler

Örnek: Dinamizm, enerjizm

147

115) Kamutanrıcılık ve ilgili sistemler ve öğretiler

Örnek: Animizm, aranedencilik, panenteizm, paralelizm (koşutçuluk), vitalizm (dirimselcilik)

148

116) Liberalizm, eklemecilik (sinkretizm), seçmecilik, gelenekselcilik, dogmacılık

149

117) Diğer felsefi sistemler ve öğretiler

Örnek: Yapıcılık, yıkıcılık, nesnellik

150

118) Psikoloji

Başka bir talimat verilmedikçe aşağıdaki öncelik sırasını izleyin. Örneğin

152

119) Duyusal algılama, devinim, duygular, fizyolojik itkiler

Duyusal algılama, devinim, duygular, fizyolojik itkilerin psikolojisi ve nörofizyolojisi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

153

120) Bilinçli zihinsel süreçler ve zekâ

Düşünsel süreçleri burada sınıflayın

Sayfa 4 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30

Hızlı Arama
Dewey