154

121) Bilinçaltı ve başkalaşmış ruh durumları ve süreçler

155

122) Ayrımsal ve gelişme psikolojisi

Gelişmede oyunun rolünü burada sınıflayın

156

123) Karşılaştırmalı psikoloji

İnsan psikolojisiyle diğer organizmaların psikolojisinin karşılaştırılması; insan davranışını açıklamak için diğer organizmaların incelenmesi

158

124) Uygulamalı psikoloji

Genel olarak bireysel psikoloji uygulamalarını; kişisel refah, mutluluk, başarıya ulaşmanın psikolojik, parapsikolojik ve okkült teknikleri ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

160

125) Mantık

Akıl yürütme (usa vurma) bilimi

161

126) Tümevarım (endüksiyon)

Hipotezler için 167, analoji için 169'a bkz.

162

127) Tümdengelim (dedüksiyon)

165

128) Aldatıcı kavramlar ve yanlışın kaynakları

Örnek: Çelişki, paradoks, kurgu

166

129) Kıyas

167

130) Varsayım

168

131) Sav ve ikna

169

132) Andırış (Analoji)

170

133) Etik (Ahlak felsefesi)

Belirli konulara ve disiplinlere ilişkin etiği burada sınıflayın

171

134) Sistemler ve öğretiler

Zaman ve yerden bağımsız olarak

172

135) Siyasal etik

173

136) Aile ilişkilerinin etiği

Örnek: Evlilik, boşanma, ayrılma, ebeveyn-çocuk ilişkilerinin, kardeş ilişkilerinin etiği

174

137) Ekonomik, meslek, uğraşı etiği

Çalışma etiğini burada sınıflayın

175

138) Eğlence ve dinlence etiği

Avcılık etiği dahil.

176

139) Cinsellik ve üreme etiği

Yapay döllenme, bekârlık yemini, hadımlık, doğum kontrolü, cenin nakli, eşcinsellik, evlilik öncesi ve evlilik dışı ilişkiler, rastgele cinsel ilişki, taşıyıcı (vekâleten) annelik dahil

177

140) Sosyal ilişkilerin etiği

Aşağıda yer alan konularla sınırlıdır

178

141) Tüketim etiği

Örnek: Oruç, oburluk, harislik, aşın düşkünlük, ölçülülük Doğal kaynakların, varlığın kullanımını burada sınıflayın Çevresel, ekolojik etiği, doğaya saygıyı 179.1'de, et tüketimini 179.3'de sınıflayın

179

142) Diğer ahlaki kurallar

Zalimliği burada sınıflayın Standart altbölümleri kullanmayın

180

143) Antik, ortaçağ, Doğu felsefesi

Standart altbölümler için 180.01-180.09'u kullanın

181

144) Doğu felsefesi

Antik, ortaçağ, modern

182

145) Sokrat öncesi Yunan felsefeleri

183

146) Sofist, Sokratçı ve ilgili Yunan felsefeleri

184

147) Platoncu felsefe

Antik ve modern Platonculuk ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın Modern Platonculuk için 141.2'ye bkz.

185

148) Aristocu felsefe

Modern Aristoculuk için 149.91'e bkz.

186

149) Septik ve Neoplatonik felsefeler

187

150) Epikürcü felsefe

Sayfa 5 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30

Hızlı Arama
Dewey