188

151) Stoacı felsefe

189

152) Ortaçağ Batı felsefesi

Hıristiyan felsefesini burada sınıflayın

190

153) Modern Batı felsefesi

Hıristiyan felsefesi, modern felsefe, Batı felsefesi, Avrupa felsefesi ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

191

154) Birleşik Devletler ve Kanada

Kuzey Amerika felsefesini burada sınıflayın

192

155) Britanya Adaları

193

156) Almanya ve Avusturya

194

157) Fransa

195

158) İtalya

196

159) İspanya ve Portekiz

197

160) Sovyetler Birliği

Sovyet Asya felsefesini 181.9'da sınıflayın

198

161) İskandinavya

199

162) Diğer coğrafi alanlar

Temel numara olan 199'a, 2.Tablo'dan 4-9 notasyonunu ekleyin. Örneğin Meksika felsefesi 199.72; ancak Asya tipi felsefeyi 181'de, Avrupa felsefesini 190'da, Kuzey Amerika felsefesi ile ilgili kapsamlı eserleri 191'de sınıflayın

200

163) Din

Bireylerin ve grupların ahiretle ilgili inançları, davranışları, deneyimleri ve vahiy, tanrı, ibadet çerçevesindeki ilişkileri

201

164) Hıristiyanlığın felsefe ve kuramı

Hıristiyan inançlarının doğası, kaynağı, geçerliliği Hıristiyan dinbilimini 230'da sınıflayın

202

165) Hıristiyanlığın çeşitli konuları

203

166) Hıristiyanlıkla ilgili sözlükler, ansiklopediler, konkordanslar

204

167) Özel konular

205

168) Hıristiyanlıkla ilgili süreli yayınlar

206

169) Hıristiyanlıkla ilgili örgütler

Hıristiyan kilisesini 260'da sınıflayın

207

170) Hıristiyanlıkla ilgili eğitim, araştırma, ilgili konular

Bir akademik konu olarak Hıristiyanlığı burada sınıflayın

208

171) İnsan türlerine göre Hıristiyanlık

209

172) Hıristiyanlığın ve Hıristiyan düşünüşünün tarihi, coğrafi, kişilere göre ele alınışı

230-280 altındaki öncelik tablosuna dikkat edin

210

173) Doğal (doğaya dayanan) dinbilim

Tanrı tarafından verilen ilham (vahiy) sonucunda değil, doğadaki olayların gözlenmesi ve yorumlanması; irdelenmesi, usavurulması, sonucunda kazanılan dini inançlar

211

174) Tanrı kavramları

Antropomorfizm (insanbiçimcilik) dahil Tanrı ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın

212

175) Tanrının varlığı, bilinirliği, nitelikleri

213

176) Yaradılış

Yaşamın ve insan yaşamının yaradılışı, evrime karşılık yaradılış, yaradılış yöntemi olarak evrim dahil

214

177) Teodisi

Kötülük ve acının varlığına izin vermekle Tanrı'nın adaletinin ve iyiliğinin doğrulanması

215

178) Bilim ve din

Sibernetik dahil

216

179) İyi ve kötü

218

180) İnsanoğlu

Ölümsüzlük dahil

Sayfa 6 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30

Hızlı Arama
Dewey