220

181) Kutsal Kitap

Museviliğin ve Hıristiyanlığın Kutsal Kitapları

221

182) Eski Ahit

Museviliğin Kutsal Kitabı, Hıristiyanlığın Kutsal Kitabı

222

183) *Eski Ahit'in tarihi kitapları

223

184) *Eski Ahit'in şiirsel kitapları (Ketubim)

*Bilgelik edebiyatını burada sınıflayın

224

185) Eski Ahit'in peygamberlerle ilgili kitapları

Büyük Peygamberleri burada sınıflayın

225

186) Yeni Ahit

İnciller ve Olaylar için 226'ya; mektuplar (peıgamberler tarafından yazılan mektuplar) için 227'ye; Vahiy için 228'e bkz.

226

187) İnciller ve Olaylar

Özet halindeki İndileri burada sınıflayın

227

188) Mektuplar

Pauline'nin mektupları ile ilgili kapsamlı eserleri burada sınıflayın.

228

189) Vahiy

229

190) Apocrypha, Pseudepigrapha, ahitlerarası eserler

Apocrypha: Bazı Kutsal Kitaplarca ikinci derecede muteber sayılan eserler

230

191) Hıristiyan dinbilimi Hıristiyan öğretisel dinbilimi

Kutsal Kitaba ait dinbilimi burada sınıflayın

231

192) Tanrı

232

193) İsa Mesih ve ailesi Kristoloji (İsabilim)

234

194) Kurtuluş (Soterioloji: Hazreti İsa'ya inanarak kurtulma doktrini) ve merhamet

Seçim, içsel hasletler, yetenek, evrensel rahiplik dahil

235

195) Kutsal olaylar

Meryembilim (Mariyoloji) için 232.91'e bkz.

236

196) Eskatoloji (Ölümden sonraki yaşam)

Deccal (Sahte Mesih, Mesih düşmanı) dahil Ahireti burada sınıflayın

238

197) İnançlar, iman ikrarı, akitler, ilmihaller

Soru cevap yoluyla öğrenme yöntemini 268'de, belirli bir doktrinle ilgili iman ikrarı ve ilmihalleri doktrinle birlikte sınıflayın. Örneğin Tanrının özellikleri

239

198) Apologetik ve polemik

Apologetik: Kutsal köken ve Hıristiyanlığın yetkesinin savunulması için sistematik tartışmalar

240

199) Hıristiyan ahlakı ve ibadet dinbilimi

241

200) Ahlak dinbilimi

242

201) ibadet edebiyatı

Tefekkür, tasarlama, bireyler ve aileler için dualar, ibadet amacıyla kullanılan dini şiir metinlerini burada sınıflayın

245

202) İlahilerin metinleri

Bireylerin ve ailelerin ibadet amacıyla kullanması için

246

203) Hıristiyanlıkta sanatın kullanımı

Dini anlam, önem, amaç

247

204) Kilise tefrişatı ve ilgili eşyalar

Örnek: Heykeller, yapısal bezemeler, boyalar, kumaşlar, plastik sanatlar

248

205) Hıristiyan deneyimi, pratiği, hayatı

249

206) Aile yaşamında Hıristiyan kuralları

Aile dualarını; dini kısıtlamaların, törenlerin, ayinlerin aile içinde uygulanmasını burada sınıflayın

250

207) Yerel Hıristiyan kilisesi ve Hıristiyan dini tarikatları

Temel Hıristiyan topluluklarını burada sınıflayın

251

208) Vaaz verme (Homiletics)

Standart altbölümler için 251.001 -251.009'u kullanın

252

209) Vaaz metinleri

253

210) Papazlık makamı ve görevi (Papazlık dinbilimi)

Yerel düzeyde kilisenin işlerine ilişkin olarak rahipler, vaizler, papazlar, kilise papazları, piskopos yardımcıları, kilise mütevelli heyeti üyeleri, diyakozlar, yardımcılar ve papaz olmayanların görevlerini burada sınıflayın

Sayfa 7 / 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30

Hızlı Arama
Dewey