289

241) Diğer tarikatlar ve mezhepler

290

242) Karşılaştırmalı din ve Hıristiyanlık dışındaki dinler

291

243) Karşılaştırmalı din

Çeşitli dinlerle, belirli dinlere uygulanmayan dini konularla ilgili eserleri burada sınıflayın

292

244) Klasik (Yunan ve Roma) din

Klasik dinlerin çağdaş canlanışları için ayrıca 299'a bkz.

293

245) Cermen dinleri

Cermen dinlerinin çağdaş canlanışı için ayrıca 299'a bkz.

294

246) Hint kökenli dinler

İlahi Işık Misyonu (Divine Light Mission), Radha Soami Satsang dahil Bkz. Kılavuz 291.09 ile 294,299.5

295

247) Zerdüştlük (Zoroastrianizm, Mazdaizm, Parseeizm)

Mithraizmi 299.15'te sınıflay ın

296

248) Yahudilik

297

249) İslam ve İslam'dan kaynaklanan dinler

299

250) Diğer dinler

Örnek: Urantia, çoktan unutulmuş dinlerin modern canlanışı

300

251) Toplum bilimleri

Davranışsal incelemeleri, toplumsal incelemeleri burada sınıflayın Standart altbölümler için 300.1-300.9'u kullanın.

301

252) Sosyoloji ve antropoloji

Toplum ile ilgili disiplinlerarası eserleri burada sınıflayın

302

253) Toplumsal etkileşim

Sosyolojinin psikolojik ilkelerini [eskiden 301.019], kişilerarası ilişkileri, toplumsal psikolojiyi burada sınıflayın

303

254) Toplumsal süreçler

Toplumsal etkileşim için 302'ye; toplumsal davranışı etkileyen etmenler için 304'e bkz.

304

255) Toplumsal davranışı etkileyen etmenler

305

256) Sosyal gruplar

Genel yaklaşım: toplumsal statü, rol, etkileşimler, toplumsal grupların sorunları; toplumsal gruplara karşı ayınm ve toplumsal grupları etkileyen çatışmalar

306

257) Kültür ve kurumlar

Kültür: Bir toplumun inançlarının, bir ulusa özgü adetlerin, törelerin, bilimin, teknolojinin, değerlerin, sanatların toplamı

307

258) Topluluklar

310

259) Genel istatistikler

Disiplinlerarası niceliksel veri koleksiyonları

314

260) Avrupa

315

261) Asya

316

262) Afrika

317

263) Kuzey Amerika

318

264) Güney Amerika

319

265) Dünyanın diğer bölgeleri Pasifik Okyanusu adaları

320

266) Siyasal bilimler (Siyaset ve yönetim)

Hukuk için 340'a; kamu yönetimi ve askerlik bilimi için 350'ye bkz. Siyasal kurumların ve süreçlerin sosyolojisi için ayrıca 306.2'ye bkz. Bkz. Kılavuz 320; 320 ile 302-307; 320 ile 306.2; 320 ile 909, 930-990

321

267) Yönetim ve devlet sistemleri

Devlet türlerini burada sınıflayın

322

268) Devletin örgütlü gruplar ve onların üyeleriyle ilişkisi

Düzenli siyasal partiler dışında devletin gruplarla ilişkisi

323

269) Yurttaşlık hakları ve siyasal haklar

Devletin yurttaşlanyla ilişkisini; bireysel özgürlüğü, insan haklarını, insanlık haklarını burada sınıflayın

324

270) Siyasal süreç

Seçimleri, yöneticilerin seçim yöntemlerini [eskiden 321, 351.0034] burada sınıflayın

Sayfa 9 / 30 1 2 3... 7 8 9 10 11 ... 28 29 30

Hızlı Arama
Dewey